• Certificaten

   

  Kiwa ISA Sport

  Kiwa ISA Sport B.V. heeft onderzocht wat het effect is van het reinigen van zandondergronden door VR Zandreiniging. In het onderzoek is gekeken naar het effect van het reinigen op de kritische valhoogte. Uit het onderzoek is gebleken dat de kritische valhoogte van de zandondergronden is verbeterd na het reinigen door VR Zandreiniging.

  De kritische valhoogte wordt bepaald door middel van de HIC (Head Injury Criteria) waarde. De HIC waarde is een maatstaf voor de ernst van hoofdletsel dat kan ontstaan door de impact bij een val van een speeltoestel. Bij een HIC waarde van 1000 wordt de kritische valhoogte bereikt. Speeltoestellen die geplaatst zijn op valondergronden, mogen niet hoger zijn dan deze kritische valhoogte.

  Om het effect van het reinigen te kunnen bepalen is voor de reiniging een nulmeting uitgevoerd. Een week na de reiniging is nogmaals de kritische valhoogte bepaald. Er zijn meerdere locaties onderzocht en per locatie zijn op 4 posities de HIC waarden gemeten. Hierdoor wordt onder verschillende condities gemeten en zijn de resultaten representatief.

  Uit het Kiwa onderzoek is gebleken dat na het reinigen van de speelondergronden op alle locaties en posities een lagere HIC waarde is gemeten bij een gelijk gemeten hoogte. Er kan daarom worden geconcludeerd dat de kritische valhoogte van de ondergronden is verbeterd na het reinigen. Dit is ook te zien door de indruk van de HIC kop in de ondergrond. De indruk van het meetinstrument in het zand is na reinigen vele malen dieper omdat het zand losser is. Door het lossere zand wordt de impact van de val beter opgevangen.

   

  Bacteriologisch onderzoek

  In samenwerking met een erkend laboratorium is er onderzoek verricht naar het reinigingsprincipe van VR Zandreiniging. Uit het onderzoek is gebleken dat het Aeroob kiemgetal drastisch wordt verminderd. Het aeroob kiemgetal is een algemene maat voor het aantal bacteriƫn die zich in het zand bevinden. Het onderzoek naar het aeroob kiemgetal is uitgevoerd conform ISO 4833-1.

  Ook het aantal schimmels wordt door de Sandhopper reiniging verminderd. Bepaalde schimmels maken schimmelgifstoffen aan. Deze kunnen in grote hoeveelheden schadelijk zijn voor de gezondheid. Het onderzoek naar schimmels is uitgevoerd conform ISO 7954 (1987).

  Op aanvraag is het mogelijk om op locaties monsters te nemen en deze te laten onderzoeken. Hieraan zijn wel kosten verbonden.

  Kiwa

 • MVO

  Informatie aanvragen

  Naam:

  E-mail:

  Telefoon:

  Vraag: