• CO₂ Prestatieladder

  VR Zandreiniging heeft duurzaamheid en CO2 bewust ondernemen hoog in het vaandel heeft staan en wil zich hier waar mogelijk in blijven ontwikkelen. Daarom kiest VR Zandreiniging onder andere voor deelname aan de CO2-Prestatieladder.

  Wij zoeken voortdurend naar mogelijkheden voor meer energie en milieuvriendelijke uitvoering van de werkzaamheden en streeft naar continue verbetering. Om deze reden zal VR Zandreiniging voorstellen implementeren, die zorgen voor meer energie-efficiëntie. Bekijk ons energie- en emissiebeleid VR 2024.

  Het CO2-Prestatieladdertraject zorgt ervoor dat, naast het creëren van bewustzijn bij medewerkers, er met gerichte doelstellingen en maatregelen gewerkt kan worden aan het verlagen van de geproduceerde CO2-uitstoot door VR Zandreiniging.

  Meer informatie over de CO2-Prestatieladder is te vinden op de website van SKAO (Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen).
  https://www.co2-prestatieladder.nl/deelnemers/VR_Zandreiniging

   

  Download hier ons CO2-certificaat

   

  CO2 footprint, reductiedoelstellingen en voortgang

  Wij rekenen ons energieverbruik om naar CO2-emissies voor meer inzicht in de CO2-uitstoot per energiestroom. Hierdoor kunnen wij een effectieve reductiedoelstelling bepalen. In 2021 vond de eerste berekening van de CO2-footprint plaats. Deze berekenen wij nu jaarlijks. Wij stellen een reductiedoelstelling en -maatregelen op om effectief de CO2-uitstoot te reduceren. De reductiemaatregelen beoordelen wij elk half jaar op effectiviteit. Onze rapportage met de footprint, doelstellingen en maatregelen om onze CO2-uitstoot te verlagen kunt u hier downloaden. Wij houden u halfjaarlijks op de hoogte van onze voortgang.

  Pdf CO2 reductieplan en voortgang 2023
  Pdf CO2 reductieplan en voortgang h1 2023
  Pdf CO2 reductieplan en voortgang 2022 v1.1
  Pdf CO2 reductieplan en voortgang h1 2022

   

   

  Deelname CO2-initiatieven

  Wij nemen actief deel aan initiatieven rond CO2-reductie binnen en buiten onze sector. In dit kader zijn wij lid van Stichting Nederland CO2 Neutraal.

  Dit initiatief richt zich op het inspireren van de deelnemers, het vergroten van kennis over CO2-reductiemogelijkheden en het vergroten van een duurzaam netwerk. Zij doen dit middels vierjaarlijkse middagprogramma’s en het faciliteren van werkgroep bijeenkomsten.

  Pdf Intentieverklaring & bewijs van deelname VR Zandreiniging

   

 • Informatie aanvragen

   Naam:

   E-mail:

   Telefoon:

   Vraag: